diy100264

กิจกรรม 新正如意 (ซินเจียยู่อี่) Happy วาเลนไทน์ : DIY ของขวัญมอบให้คนที่คุณรัก

สำนักหอสมุดกลาง ขอเชิญร่วมกิจกรรม 新正如意 (ซินเจียยู่อี่) Happy วาเลนไทน์ : DIY ของขวัญมอบให้คนที่คุณรัก ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 - 14.30 น. ณ บริเวณ ชั้น 1 สำนักหอสมุดกลาง มศว ประสานมิตร และร่วมกิจกรรมผ่านทาง Live Facebook สำนักหอสมุดกลาง มศว สำหรับผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมที่ห้องสมุดสามารถร่วมทำ DIY พร้อมนำผลงานกลับบ้านได้อีกด้วย *รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน  “ได้ความรู้ ความภูมิใจ และของขวัญกลับบ้านด้วย ” อย่าลืมแวะมาพบกันนะคะ :)