บริการออนไลน์ covid-19

slide 03

 

library toos for you 03 SWU eJournal

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ มศว http://ejournals.swu.ac.th

library toos for you 09 SWU IR

คลังสถาบัน มศว http://ir.swu.ac.th

library toos for you 04

โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote

https://lib.swu.ac.th/index.php/highlights/endnote

library toos for you 05

บริการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin

https://lib.swu.ac.th/index.php/highlights/turnitin

 

library toos for you 06

CL VPN

เชื่อมต่อการใช้งานนอกเครือข่าย https://clvpn.swu.ac.th/login

library toos for you 07

สืบค้นข้อมูลผ่าน SWU Discovery https://bit.ly/2WBv0ev

library toos for you 10

Book@Home Delivery ประจำเดือนพฤษภาคม
บริการจัดส่งหนังสือถึงมือคุณ ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถเลือกมารับเองที่ห้องสมุด หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ได้ค่ะ

 นิสิตปริญญาตรี ส่งคำขอยืมได้ 3 รายการ/รอบ
 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ส่งคำขอยืมยืมได้ 5 รายการ/รอบ
 อาจารย์, บุคลากร ส่งคำขอยืมได้ 5 รายการ/รอบ

กำหนดส่งหนังสือคืนหนังสือวันที่ 10 ส.ค. 63 / อาจารย์ กำหนดส่งคืน 90 วัน ตามสิทธิ์

ขั้นตอนการขอใช้บริการ
1. Sign in ในระบบ SWU Discovery ด้วยบัวศรีไอดี (Buasri ID) https://bit.ly/2Wk8Zzd
2. สืบค้นชื่อหนังสือที่ต้องการ
3. ตรวจสอบสถานะและ location ของหนังสือ
4. ปักหมุด รายการหนังสือที่ต้องการ
5. ส่งอีเมลเพื่อขอรับบริการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
👉 Inbox Facebook : สำนักหอสมุดกลาง มศว
👉 Line : @libswu
👉 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.