ประกาศปิดบริการพื้นที่นั่งอ่านภายในอาคารห้องสมุดองครักษ์

ประกาศปิดพื้นที่บริการ 1

ประกาศปิดบริการพื้นที่นั่งอ่านภายในอาคารห้องสมุดองครักษ์

ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม เป็นต้นไป ห้องสมุดองครักษ์ จะดำเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารห้องสมุดองครักษ์ จึงมีความจำเป็นต้องกั้นพื้นที่เพื่อดำเนินงานก่อสร้าง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ห้องสมุดของดพื้นที่นั่งอ่าน ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม – พฤศจิกายน 2563 (ช่วงเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

หากต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ สามารถใช้บริการผ่าน Mobile Library@OKLIB  ได้ในช่องทาง ดังนี้
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Line : oklib
 Facebook Messenger : Oklib(Ongkharak Library, SWU)

ห้องสมุดจะดำเนินการจัดส่งตัวเล่มให้ตามคณะ ภายใน มศว องครักษ์
ช่วงที่ 1 เวลา 12.00 น. (ส่งคำขอยืม ก่อนเวลา 11.30 น.)
ช่วงที่ 2 เวลา 15.00 น. (ส่งคำขอยืม ระหว่างเวลา 11.30 – 14.30 น.) หากส่งคำขอหลังเวลา 14.30 น. ห้องสมุดจะดำเนินจัดส่งตัวเล่มให้ในวันถัดไป ยกเว้น เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ขออภัยในความไม่สะดวก ห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ