ห้องสมุดขยายเวลาส่งคืนหนังสือจนถึงวันที่ 1 มิ.ย. 63

slide 02

ห้องสมุดขยายเวลาส่งคืนหนังสือจนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2563
โดยไม่คิดค่าปรับในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2563 *จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ตรวจสอบสถานะกำหนดส่งคืนหนังสือ, ต่ออายุหนังสืออัตโนมัติผ่านระบบ SWU Discovery ใน My Library Card โดย Sign In ด้วย บัวศรีไอดี (Buasri ID) ได้ที่ https://bit.ly/3bvfwgm

บริการจัดส่งหนังสือถึงมือคุณ Book@Home Delivery ประจำเดือนพฤษภาคม
ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถเลือกมารับเองที่ห้องสมุด หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ได้

 นิสิตปริญญาตรี ส่งคำขอยืมได้ 3 รายการ/รอบ
 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ส่งคำขอยืมยืมได้ 5 รายการ/รอบ
 อาจารย์, บุคลากร ส่งคำขอยืมได้ 5 รายการ/รอบ

กำหนดส่งหนังสือคืนหนังสือวันที่ 10 ส.ค. 63 / อาจารย์ กำหนดส่งคืน 90 วัน ตามสิทธิ์

ขั้นตอนการขอใช้บริการ
1. Sign in ในระบบ SWU Discovery ด้วยบัวศรีไอดี (Buasri ID) https://bit.ly/2Wk8Zzd
2. สืบค้นชื่อหนังสือที่ต้องการ
3. ตรวจสอบสถานะและ location ของหนังสือ
4. ปักหมุด รายการหนังสือที่ต้องการ
5. ส่งอีเมลเพื่อขอรับบริการมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รายละเอียดเพิ่มเติม https://lib.swu.ac.th/index.php/news-events/news-events

 

ช่องทางการชำระค่าปรับในช่วงที่ห้องสมุดปิดให้บริการ

ผู้ใช้บริการที่มีความประสงค์จะชำระค่าปรับหรือออกใบรับรองการปลอดหนี้ (ตรวจสอบภาระหนี้สิน, ขอลาออก) สามารถติดต่อผ่านช่องทาง 

👉 Inbox Facebook : สำนักหอสมุดกลาง มศว Oklib(Ongkharak Library, SWU)
👉 Line : @libswu / @oklib
👉 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
👉 Inbox Facebook : @libswu
👉 Line : @libswu
👉 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.