ห้องสมุดขยายเวลาส่งคืนหนังสือจนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

slide 1

ห้องสมุดขยายเวลาส่งคืนหนังสือจนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2563
โดยไม่คิดค่าปรับในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 10 สิงหาคม 2563 *จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

❌ ยกเว้นนิสิตรหัส 58, 59 ที่ต้องแจ้งจบการศึกษา ต้องคืนหนังสือภายในวันที่ 1 มิ.ย. 63

สามารถตรวจสอบสถานะกำหนดส่งคืนหนังสือ, ค่าปรับ ผ่านระบบ SWU Discovery ใน My Library Card โดย Sign In ด้วย บัวศรีไอดี (Buasri ID) ได้ที่ https://bit.ly/3bvfwgm

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ประสานมิตร
• Inbox Facebook : libswu
• Line : @libswu
• Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

องครักษ์
• Inbox Facebook : @oklib
• Line : @oklib
• Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ตรวจสอบสถานะกำหนดส่งคืนหนังสือ, ต่ออายุหนังสืออัตโนมัติผ่านระบบ SWU Discovery ใน My Library Card โดย Sign In ด้วย บัวศรีไอดี (Buasri ID) ได้ที่ https://bit.ly/3bvfwgm

บริการจัดส่งหนังสือถึงมือคุณ Book@Home Delivery ประจำเดือนมิถุนายน
ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถเลือกมารับเองที่ห้องสมุด หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ได้

 นิสิตปริญญาตรี ส่งคำขอยืมได้ 3 รายการ/รอบ
 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ส่งคำขอยืมยืมได้ 5 รายการ/รอบ
 อาจารย์, บุคลากร ส่งคำขอยืมได้ 5 รายการ/รอบ

กำหนดส่งหนังสือคืนหนังสือวันที่ 10 ส.ค. 63 / อาจารย์ กำหนดส่งคืน 90 วัน ตามสิทธิ์

ขั้นตอนการขอใช้บริการ
1. Sign in ในระบบ SWU Discovery ด้วยบัวศรีไอดี (Buasri ID) https://bit.ly/2Wk8Zzd
2. สืบค้นชื่อหนังสือที่ต้องการ
3. ตรวจสอบสถานะและ location ของหนังสือ
4. ปักหมุด รายการหนังสือที่ต้องการ
5. ส่งอีเมลเพื่อขอรับบริการมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รายละเอียดเพิ่มเติม >> บริการจัดส่งหนังสือถึงมือคุณ ประจำเดือนมิถุนายน

 

ช่องทางการชำระค่าปรับในช่วงที่ห้องสมุดปิดให้บริการ

ผู้ใช้บริการที่มีความประสงค์จะชำระค่าปรับหรือออกใบรับรองการปลอดหนี้ (ตรวจสอบภาระหนี้สิน, ขอลาออก) สามารถติดต่อผ่านช่องทาง 

👉 Inbox Facebook : สำนักหอสมุดกลาง มศว Oklib(Ongkharak Library, SWU)
👉 Line : @libswu / @oklib
👉 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.