บริการและกิจกรรม

find fulltext

บริการช่วยค้นหาเอกสารฉบับเต็ม

swu library fair 2023

กิจกรรม สัปดาห์ห้องสมุด 27-31 มี.ค. 2566

306593392 458572069550970 8324687102705908638 n

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรห้องสมุดที่ได้รับการแต่งตั้งการเลื่อนตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

sage quiz 2023

ขอเชิญร่วมกิจกรรมตอบคำถามลุ้นรับรางวัลจากสำนักพิมพ์ SAGE

new event อิสยาห์ 1

ขอเชิญสัมมนาออนไลน์หัวข้อ “How to get published in top journals? A Journey with Enago”

mou6

ชาว มศว สามารถเข้าใช้บริการพื้นที่ห้องสมุด 4 แห่ง ฟรี

slideshow staff up2

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายปฏิบัติการ สังกัดสำนักหอสมุดกลาง มศว ในโอกาสได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น

FunnyTime2

ตารางกิจกรรมเดือนมีนาคม 2566

eduroam wifi

อยู่ที่ห้องสมุดเลือกใช้ wifi eduroam

copyleaks1

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิต มศว ทดลองใช้โปรแกรม Copyleaks

scopus recommende

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิต เลือกอ่านงานวิจัยจากฐานข้อมูล SCOPUS

mendeley tiil 13

อาจารย์ บุคลากร นิสิต มศว สามารถติดตั้งโปรแกรม Mendeley ด้วยรหัสบัวศรีไอดี (Buasri ID)

howtolibrary

แนะนำบริการโปรแกรมเพื่อการศึกษาค้นคว้า และบริการเสนอซื้อหนังสือ

love1

กิจกรรมต้อนรับวันแห่งความรัก

rearch consultation 07

บริการให้คำปรึกษาผ่านทางออนไลน์เป็นรายบุคคล

scopus webinar event

ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมการอบรม The Series Webinar for the Scopus 4 หัวข้อ

new event SDG Keyword for Scopus

ตรวจสอบ Keyword ที่เกี่ยวข้องกับ Sustainable Development Goals (SDGs) ในฐานข้อมูล Scopus

research resources 06

บริการชี้แหล่งข้อมูลตามคำขอรายบุคคล สำหรับอาจารย์/นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัย

cu book post

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายหัวข้อ "การจัดทำและจำหน่ายหนังสือฉบับพิมพ์กับศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" ผ่านระบบออนไลน์

2 Online Research Training

ขอเชิญอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

learning space 37

สำนักหอสมุดกลาง มศว ประสานมิตร กำลังดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 เป็นพื้นที่การเรียนรู้

210466

ขอเชิญอบรมหัวข้อ “ออกแบบ CV อย่างไรให้น่าสนใจพร้อมได้งาน”

1 library training

ขอเชิญอบรมโปรแกรมแนะนำเพื่อการค้นคว้า

database 65 01 01

 ห้องสมุดบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์มากกว่า 28 ฐานข้อมูล

swu magic night

ขอเชิญร่วมกิจกรรม SWU Magic Night Library 2023

3448420 1 27

เชิญชวนส่งบทความ "วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน" ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2566

swudidtrain 03

ตารางการอบรมการแนะนำการสืบค้น SWU Discovery และแนะนำการใช้โปรแกรม EndNote ประจำเดือนมกราคม 2565

basic lifeขอเชิญร่วมกิจกรรม วิธีเอาตัวรอดและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support)

Liaison 2565

แนะนำบรรณารักษ์ประสานงานอาจารย์

iso 33

ห้องสมุดได้รับการรับรอง ISO 9001:2015