Memoirs of The Dessert

22 ปี แห่งความหวาน : Memoirs of The Dessert

ไทม์ไลน์ขนมหวานและของขบเคี้ยวในความทรงจำ เล่าเรื่องผ่านภาพประกอบน่ารักกุ๊กกิ๊ก ของ Monsty Planet ตั้งแต่วัยอนุบาล-ปัจจุบัน พ.ศ. 2540-2562 เช่น นมถุงหนองโพวัยเด็ก, ขนม จาจาโฮมกับของแถมบ้านกระดาษสุดฮิต โอโจ้ อมยิ้มจูปา จุ๊ปส์ ในวัยประถม, มนต์นมสด โรตีบอย สมัยมัธยม มาจนถึงขนมหวานในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเมนูมันม่วง ชาร์โคล หรืออาหารแห่งยุคสมัยอย่างบิงซูและชานมไข่มุกบิงซู

22 ปี แห่งความหวาน : Memoirs of The Dessert
ผู้เขียน : Monsty Planet
เลขเรียกหนังสือ : 641.86 ม263ย 2562