การวิเคราะห์การอ้างอิง (Citation Analysis)

Web of Science

การอ้างอิงบทความจากวารสารมากกว่า 10,000 รายชื่อในสาขามนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ และสังคมศาสตร์

วิธีการค้นหา

เริ่มด้วยการค้นหาชื่อผู้เขียนบทความ โดยพิมพ์ชื่อลงในช่องสืบค้น แล้วเลือกคลิกที่ Author ด้านขวามือ ก่อนคลิกที่ Search จากนั้นรายการบทความที่มีชื่อผู้แต่งจะปรากฏทั้งหมด โดยด้านขวามือจะปรากฏจำนวนการอ้างถึงของแต่ละบทความ และจำนวนครั้งของการอ้างถึง ให้คลิกที่ “times cited” จะปรากฏบทความที่อ้างถึงบทความของผู้แต่งนั้นๆ

 

Scopus

การอ้างอิงบทความจากวารสารมากกว่า 15,000 รายชื่อ จากสำนักพิมพ์นานาชาติมากถึง 4,000 แห่งในทุกสาขาวิชา

วิธีการค้นหา

คลิก Author แล้วพิมพ์ชื่อผู้เขียนในกล่องสืบค้น แล้วคลิก search จากนั้นรายการบทความที่มีชื่อผู้แต่งจะปรากฏทั้งหมด โดยด้านขวามือจะปรากฏจำนวนการอ้างถึงของแต่ละบทความ และจำนวนครั้งของการอ้างถึง ให้คลิกที่ “times cited” จะปรากฏบทความที่อ้างถึงบทความของผู้แต่งนั้นๆ

 

Google Scholar

การค้นการอ้างถึงที่ปรากฏใน Google Scholar อาจพบรายการอ้างถึงมากกว่า Web of Science หรือ Scopus เนื่องจาก Google Scholar ทำดัชนีสิ่งพิมพ์ทุกประเภทต่างจากฐานข้อมูลทั่วไป โดยเป็นเนื้อหาทั้งหมดที่ Google หามาได้

 

Publish or Perish

เครื่องมือสำหรับการจัดการบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่และได้รับการอ้างถึง