แนะนำการใช้ (User Guides)


 

เรื่องyoutubepdfhtml
แนะนำห้องสมุด      
       ทำความรู้จักกันเบื้องต้นกับสำนักหอสมุดกลาง และห้องสมุดองครักษ์ มศว youtube    
       แนะนำเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง youtube    
       แนะนำบริการ สำนักหอสมุดกลาง NEW youtube    
       ทำความรู้จัก "ห้องสมุดองครักษ์ มศว" ปีการศึกษา 2566 NEW youtube    
       ช่องทางการติดต่อห้องสมุด องครักษ์ มศว youtube    
       แนะนำห้องสมุดองครักษ์ (English Version) youtube    
       แนะนำห้องสมุดองครักษ์ (Thai Version) youtube    
       แนะนำการใช้บริการห้องสมุดองครักษ์ youtube    
แนะนำบริการ      
       SWU Lib Delivery: บริการจัดส่งหนังสือตามคำขอ youtube   html
       บริการยืมระหว่างหน่วยงาน (ICL) youtube    
       ปัญหาการหาตัวเล่มไม่พบบนชั้นจัดเก็บ NEW youtube    
       วิธีสแกนบัตรในการเข้าใช้ห้องสมุดอย่างถูกวิธี youtube    
        มารยาทในการใช้ห้องสมุด Don't do that in library youtube    
        No food allowed youtube    

ดูคลิปทั้งหมดได้ที่ YouTube ของสำนักหอสมุดกลาง