แนะนำหนังสือและวารสาร

jr00

👉 รวบรวมข่าวสาร ความเคลื่อนไหว บทความที่น่าสนใจ ทั้งด้านธุรกิจและเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี ทั้งในภูมิภาคเอเชีย และทั่วโลก

Financial Times

ขอเชิญทดลองใช้งาน Financial Times

aj.kerkbook

รวมรวมรายชื่อหนังสือผลงานการประพันธ์ และวาดภาพประกอบของ ศ.เกริก ยุ้นพันธุ์

journals2024 1

แนะนำวารสารภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2567

New Arrivals Issues

New Arrivals Issues The Economist & Harvard Business Review

reaxys

ฐานข้อมูลทดลองใช้ Reaxys

wiley online

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ John Wiley & Son

274681198 669461657532632 8257408864047273008 n

SWU IR คลังสถาบัน มศว คลังสารสนเทศดิจิทัล ที่ได้รวบรวม จัดเก็บ ผลงานของคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

human

ฐานข้อมูลทดลองใช้ Human kinetics Library

emag10

นิตยสารออนไลน์ที่ห้องสมุดบอกรับ

j1

แนะนำวารสารภาษาต่างประเทศ (E-Journals) ที่ห้องสมุดบอกรับประจำปี 2565

online journal 2021 02

ห้องสมุดบอกรับวารสารต่างประเทศฉบับออนไลน์กว่า 50 ชื่อเรื่อง นิสิต อาจารย์ และบุคลากร มศว สามารถเข้าใช้งานได้โดยทำการเชื่อมต่อ CL OpenAthens ก่อนเข้าใช้งาน*

book AWARD1

ผลการประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี 2565

emeral38 38

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครอบคลุม 9 สาขาวิชา

ฐานข้อมูล De Gruyter eBooks
de gruyter

Best Seller1

แนะนำหนังสือขายดีตลอดกาล

uninet4 04

สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับสมาชิกเพื่อให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ฯ จำนวน 9 ฐาน

ภาพนิ่ง1

รวมลิงก์เพื่อเข้าฟังการบรรยายย้อนหลังจากสำนักพิมพ์ Elsevier 

Digital News1

แนะนำนิตยสารออนไลน์/หนังสือพิมพ์ออนไลน์

thesisfree 02

แหล่งวิทยานิพนธ์และงานวิจัยฟรี! ที่ห้องสมุดรวบรวมมาให้

open athen 01
แนะนำขั้นตอนการใช้งาน CL OpenAthens

วารสารภาพยนตร์1

แนะนำวารสารสาขาด้านภาพยนตร์

datababase oklib1

แนะนำฐานข้อมูลทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

database 06

ฐานข้อมูลทดลองใช้สาขาวิศวกรรมศาสตร์

วารสารฟิสิกส์1แนะนำวารสารวิชาการทางสาขาวิชาฟิสิกส์

newevent 34 34

ชวนอ่านนิยาย 5 เรื่อง ที่ถูกสร้างเป็นละครชื่อดัง ผลงานการประพันธ์ของ "ทมยันตี"

วารสารกฎหมาย1วารสารทางด้านกฎหมาย ให้บริการทั้งฉบับพิมพ์และ e-journals

1080x720 01

แนะนำหนังสือน่าอ่าน 8 เล่ม

28 8 1

เรื่องราวชวนขนหัวลุกในหนังสือ เล่มเล็กๆ 4 เล่มนี้ จะพาคุณไปพบกับเรื่องราวของสิ่งเร้นลับ