บันทึกการอบรม/กิจกรรมสำหรับบุคลากร

เรื่องyoutubepdfhtml
การอบรม/บรรยายสำหรับบรรณารักษ์ /งานห้องสมุด      
       อบรมบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ "AI กับงานห้องสมุด: กรณีศึกษาสำนักงานวิทยทรัพยากร หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" วิทยากรโดย ฝ่ายจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานวิทยทรัพยากร หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดย ห้องสมุดองครักษ์ วันที่ 11 มีนาคม 2567  youtube No.1
pdfNo.2
pdf
 
       แนะนำการใช้ "Endnote21 สำหรับบรรณารักษ์" โดย คุณจิรวัฒน์ พรหมพร จากบริษัท Book Promotion จัดโดย สำนักหอสมุดกลาง  วันที่ 4 สิงหาคม 2566

ep.1
youtube
ep.2youtube

   
       การนำเสนอ "โปรแกรม Copy Leak" โดย บริษัท OPEN SERVICES DATA จัดโดย สำนักหอสมุดกลาง วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 youtube pdf pdf  รวมคู่มือ
       การนำเสนอ "บริการ Rapid ILL" โดย บริษัท Clarivate จัดโดย สำนักหอสมุดกลาง วันที่ 25 กรกฎาคม 2566  youtube pdf  
       วิธีการหาค่า 5-year h-index ของคณะ/สถาบันด้วยฐานข้อมูล SCOPUS โดย คุณยุทธพงศ์ กลิ่นธงชัย สำนักพิมพ์ Elsevier วันที่ 16 มิถุนายน 2566 youtube pdf  
       แนะนำการใช้ Zotero สำหรับบรรณารักษ์ โดย ฝ่ายบริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง 12 ตุลาคม 2565 youtube    
       แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “แบ่งปันประสบการณ์การใช้ระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS): กรณีสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” วิทยากรโดย บรรณารักษ์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดย สำนักหอสมุดกลาง วันที่ 7 ตุลาคม 2565 youtube    
       การอบรม หัวข้อ "การใช้โปรแกรม Endnote20 สำหรับบรรณารักษ์" โดย คุณจิรวัฒน์ พรหมพร  จากบริษัท Book Promotion จัดโดย สำนักหอสมุดกลาง วันที่ 23 สิงหาคม 2565 youtube    
       การอบรม หัวข้อ "การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากบริษัท EBSCO ที่กระทรวง อว.บอกรับประจำปี 2565"สำหรับบรรณารักษ์ จัดโดยบริษัท Ebsco ร่วมกับกระทรวง อว. วันที่ 7 มีนาคม 2565   pdf  
       "การจัดทำแผนกลยุทธ์ส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลร่วมกับ Ebsco" วิทยากรโดยบริษัท Ebsco จัดโดย สำนักหอสมุดกลาง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565   pdf  
       การบรรยาย หัวข้อ "Counter 5: eResource Usage Reports" วิทยากรโดย บรรณารักษ์ ห้องสมุดองครักษ์ วันที่ 19 มกราคม 2565  youtube    
       สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ "Open for Research: an EBSCO Perspective on Open for Libraries" สำหรับบรรณารักษ์ จัดโดยบริษัท Ebsco วันที่ 7 ตุลาคม 2564 youtube    
      Elsevier eBooks Forum 2021 หัวข้อ "Making a Difference! The Changing Face of Libraries during the Pandemic" สำหรับบรรณารักษ์ จัดโดยสำนักพิมพ์ Elsevier วันที่ 6 ตุลาคม 2564 youtube    
      นำเสนอโปรแกรม "COPYLEAKS" โดยบริษัท โอเพ่น เซอร์วิส ดาต้า วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 youtube    
   อบรมการใช้ "Endnote20.1 สำหรับบรรณารักษ์" สำหรับบรรณารักษ์ วิทยากรโดยบริษัท Book Promotion จัดโดย สำนักหอสมุดกลาง วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 youtube    
การอบรม/บรรยายสำหรับบุคลากร       
    แนะนำการใช้ SWU Discovery: Primo VS EDS & Databases สำหรับบุคลากรห้องสมุด โดย ห้องสมุดองครักษ์ วันที่ 26 ธันวาคม 2565    Primo
Databases
pdfEDS 
pdf
 
       
กิจกรรมสำหรับบุคลากร      
       
       

ดูคลิปทั้งหมดได้ที่ YouTube บันทึกการอบรม/กิจกรรมสำหรับบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง