บริการแจ้งเตือนกำหนดส่งคืนหนังสือผ่านทาง Line

line31 31

บริการแจ้งเตือนกำหนดส่งคืนหนังสือผ่านทาง Line Official

ขั้นตอนการสมัครรับบริการแจ้งเตือนกำหนดส่งคืนหนังสือผ่านทาง Line

1. Add Friend Line id : @libswu (พิมพ์ @ ด้วย)
2. พิมพ์ regis ตามด้วยรหัสบัวศรีไอดี เช่น regis gs621130219 / regis isaya
3. คลิก Link ที่ปรากฎ เพื่อลงทะเบียนรับการแจ้งเตือนผ่านทาง Line : ใส่รหัสบัวศรีไอดีเพื่อยืนยันการลงทะเบียนรับการแจ้งเตือนกำหนดส่งคืนหนังสือผ่านทาง Line (ก่อนถึงกำหนดส่งคืนหนังสือล่วงหน้า 3 วัน)

4. พิมพ์ info เพื่อดูข้อมูลการยืมหนังสือ

line32

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ประสานมิตร
• Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
• โทรศัพท์ 0638013030
องครักษ์
• Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
• โทรศัพท์ 0834343752