แนะนำการใช้ (User Guides)


 

 
เรื่องyoutubepdfhtml
      SWU Discovery คืออะไร youtube pdf  
การสืบค้นทรัพยากร      
      สืบค้นอย่างไรให้ได้ผลตามต้องการ

ep.1youtube

ep.2youtube

pdf  
      วิธีการสืบค้นหนังสือจากเครื่องมือสืบค้น SWU Discovery youtube pdf  
      วิธีการสืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากเครื่องมือสืบค้น SWU Discovery youtube  
      วิธีการสืบค้นบทความวารสารจากเครื่องมือสืบค้น SWU Discovery youtube pdf  
       การจัดกระทำกับผลการสืบค้นจากเครื่องมือสืบค้น SWU Discovery   pdf  
การตรวจสอบข้อมูลสมาชิกและใช้บริการอัตโนมัติต่าง ๆ       
       การตรวจสอบข้อมูลสมาชิกและใช้บริการอัตโนมัติต่าง ๆ ผ่านระบบ SWU Discovery youtube   html
       การต่ออายุหนังสือในระบบ (Renew) ผ่านระบบอัตโนมัติ SWU Discovery youtube pdf  
       การจองหนังสือผ่านระบบอัตโนมัติ SWU Discovery youtube pdf

 

อบรมแนะนำการสืบค้นทรัพยากร      
       การอบรมหัวข้อ "SWU Discovery & Databases" โดยสำนักหอสมุดกลาง วันที่ 28 สิงหาคม 2566 youtube    


ดูคลิปทั้งหมดได้ที่ YouTube ของสำนักหอสมุดกลาง