แนะนำการใช้ (User Guides)


 

เรื่องyoutubepdfhtml
        แนะนำการใช้โปรแกรม Turnitin youtube pdf  
อบรมแนะนำการใช้โปรแกรม Turnitin      
        การอบรมหัวข้อ "การใช้โปรแกรมTurnitin" จัดโดย สำนักหอสมุดกลาง วันที่ 30 สิงหาคม 2566 [NEW] youtube    
        การอบรมหัวข้อ "การตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin: Student Account" วิทยากรโดย คุณจิรวัฒน์ พรหมพร จากบริษัท บุ๊คส์ โปรโมชั่น จัดโดย สำนักหอสมุดกลาง วันที่ 25 มกราคม 2566  [NEW] youtube    

ดูคลิปทั้งหมดได้ที่ YouTube ของสำนักหอสมุดกลาง