แนะนำการใช้ (User Guides)


 

เรื่อง youtube pdf html
Library MEET UP ครั้งที่ 4: สำนักหอสมุดกลางXบัณฑิตวิทยาลัย youtube    
Library MEET UP ครั้งที่ 5: แนะนำ 12 บริการ ของห้องสมุด ที่ไม่ต้องมาห้องสมุดก็สามารถใช้บริการได้ youtube    
Library Meet Up ครั้งที่ 6: เทคนิคการสืบค้นขั้นสูงสำหรับการทำงานวิจัย youtube    
Library Meet Up ครั้งที่ 7: เทคนิคการเลือกวารสารนานาชาติเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัย youtube pdf  
Library Meet Up ครั้งที่ 9: มาทำความรู้จักฐานข้อมูลออนไลน์ที่ห้องสมุดบอกรับ ปี 2565 กันเถอะ youtube    

ดูคลิปทั้งหมดได้ที่ YouTube ของสำนักหอสมุดกลาง