บริการจัดส่งหนังสือตามคำขอ SWU Lib Delivery

slide 17 2 17

 

บริการจัดส่งหนังสือตามคำขอ SWU Lib Delivery

เข้าใช้บริการได้ที่ https://lib-service.swu.ac.th/libdelivery/signin.php

swulib 9 09

ขั้นตอนการขอใช้บริการ

ส่งหนังสือ 02

ส่งหนังสือ 03

ส่งหนังสือ 04

ส่งหนังสือ 05

ส่งหนังสือ 07

ส่งหนังสือ 06

หมายเหตุ : หากมารับที่ห้องสมุด สามารถรับหนังสือผ่านตู้ Book Boxes Service โดยระบุ  "มารับเองที่ Book Boxes Service ประสานมิตร/องครักษ์" 

ส่งหนังสือ 08

คลิปแนะนำการใช้ SWU Lib Delivery

 

บริการ Book Boxes Service

บริการรับหนังสือผ่านตู้รับหนังสือ Book Boxes นอกเวลาทำการ

bkbox